Yeni Sürelerde Geri Dönüş Yok

İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin çalışma süreleri bilindiği gibi yayımlanan yeni yönetmelik ile değişikliğe uğrayarak artmış, artan bu dakikaların yürürlüğe giriş tarihi olarak 1.1.2016 tarihi verilmişti. Fakat işveren ve bazı osgb’lerin beklentisi bu dakikaların geri çekileceği yönündeydi. Tüm bu beklenti ve sorulara İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü yayınlamış olduğu bir duyuru ile son vermiş oldu.
Yayınlanan duyuruda yeni dakikaların 2016 yılında geçerli olacağı belirtildi.
Yayınlanan duyuru metni aşağıda verildiği şekildedir;
İSG PROFESYONELLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen iş güvenliği uzmanlarının çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 7 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 12nci maddesinde belirtilen işyeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin hüküm aynı Yönetmeliğin Geçici 8 nci maddesi gereğince 1/1/2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecektir.
İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak İSG-KATİP’te görevlendirmeleri tanımlanan ve görevine devam etmekte olan kişilere ait sözleşmeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir güncelleme işlemi yapılmayacak olup ilgili kişi ve kurumların yeni çalışma sürelerine uygun olarak sözleşmelerini yeniden tanımlamaları gerekecektir. İlgili kişi ve kurumların mağdur olmaması adına bahsi geçen tarihlerde gerekli uyumlaştırmalarını yaparak mevzuatta belirtilen çalışma sürelerini gözetmeleri önem arz etmektedir.
Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesine göre işyerinde görev yapacak İSG profesyonelleri, çalışanlar arasından yahut yetkilendirilmiş OSGB üzerinden hizmet alınarak görevlendirilmektedir. Bu doğrultuda görevlendirilecek İSG Profesyonellerinin 5510 sayılı Kanunu’na göre sigortalılık bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Sigortalılık bildirimlerinin İSG-KATİP üzerinden kontrolüne yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sözleşme süresince primi ödenmeyen İSG Profesyonellerinin raporları, SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.
Bilindiği üzere KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi devreye alınmış olup kurumlarca kullanılmaktadır. İşlemlerinizin İSG-KATİP üzerinden daha hızlı yapılabilmesi için KEP adreslerinizin İSG-KATİP üzerinde bildirilmesi gerekmektedir. Önemle duyurulur.

Duyuru

Umarız 2016 yılında bu dakikalar yaşanan iş kazalarında az da olsa eksilme olur.
Kazasız ve sağlıklı günler sizlerin olsun.
Bookmark the permalink.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir